We zijn uw professionele raadgever en contactpersoon voor alle huurders in uw gebouw.

 We helpen u met het administratieve beheer van uw gebouw.

        - opmaken van degelijke huurcontracten

        - bij laattijdige betaling of bij niet-betaling van de maandelijkse huur ondernemen wij de nodige stappen 

        - regelen van een huurwaarborg, verzekeringen en attesten

        - contracten voorleggen ter registratie

        - verlenen van advies over verzekeringen

        - aanbieden van een huurwaarborgrekening bij Korfine

        - noteren van meterstanden

 

We helpen u met het financieel beheer van uw gebouw.

        - het innen van de huurgelden

        - indexatie van de huur

        - budgettering en afrekening voor inkomsten en uitgaven

        - volgens afspraak storten wij de huurgelden aan u

 

We helpen u met het technische beheer van uw gebouw.

        - controle of uw huurders uw gebouw correct gebruiken

        - onderhandelen bij onderhouds-, bewakings- en verzekeringscontracten

        - informeren over wijzigingen in de wetgeving die aanpassingen aan uw gebouw vergen

        - we controleren regelmatig de staat van uw gebouw

        - onderscheiden van werken ten laste van de huurder en/of verhuurder

        - opvragen van prijsoffertes van uit te voeren werken

        - kleine herstellingen of dringende maatregelen uitvoeren na overleg met u

        - bijwonen en controleren van uit te voeren werken